Board of Directors

member-image
YASAR DOGAN M.D. PROFESSOR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD Elazığ

President

[email protected]
member-image
FUNDA CETIN M.D. PROFESSOR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD İzmir

Vice President

[email protected]
member-image
ODUL EGRITAS GURKAN M.D. PROFESSOR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD Ankara

General Secretary

[email protected]
member-image
HACER FULYA GULERMAN M.D. PROFESSOR
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD Kırıkkale

Treasurer

[email protected]
member-image
GUNSEL KUTLUK M.D. PROFESSOR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği İstanbul

Accountant

[email protected]
WordPress Lightbox