Malnutrisyon Toplantısı Basın Bildirisi:

SGK’dan Malnütrisyon için Ulusal Proje
National Project by Social Security Institution
for Malnutrition

Malnütrisyona çözüm için birlikte çalışalım …

Let’s work together to find a solution for malnutrition

  • Türkiye’de malnütrisyonun önlenmesi ve toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen “Yaşam için Kalori Sağlık için Koşu” Projesi Ankara’daki çalıştayla başladı.

To prevent malnutrition and to build social awareness in Turkey, project; “Calorie for Life, Run for Health” led by Social Security Institution, commenced with a workshop held in Ankara.

  • Çalıştay kapsamında politika yapıcılar, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, kamu çalışanları ve sivil toplum örgütleri Malnütrisyon konusunda ulusal bir politika oluşturulması konusunda görüşlerini paylaştılar.

In the scope of workshop, policy makers, health professionals, academicians, public officials and non-governmental organizations share their opinions to structure a national policy on Malnutrition.

17 Haziran 2014, Ankara – 2008 yılında Avrupa Birliği’nin resmi politik ajandasına giren ve obezite ile birlikte en önemli halk sağlığı sorunu ilan edilen “malnütrisyon” konusunda toplumsal bilinç oluşturulması ve malnütrisyonun önlenmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Abbott Nütrisyon’un koşulsuz katkılarıyla “Yaşam için Kalori Sağlık için Koşu” projesi başlatıldı.

June 17th, 2014, Ankara – Malnutrition has been included in European Union’s official policy agenda in 2008 and listed as major public health issue along side obesity. To build social awareness and to prevent malnutrition, Social Security Institution launched a project; “Calorie for Life, Run for Health” with unconditional contribution of Abbott Nutrition.

“Yaşam için Kalori Sağlık için Koşu” projesinin ilk ayağı olan ve Ankara’da düzenlenen çalıştayda; politika yapıcılar, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, kamu çalışanları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri Malnütrisyon konusunda ulusal bir politika oluşturulması konusunda görüşlerini paylaştılar. “Malnütrisyonun Risk Gruplarında İnsan Sağlığına ve Sağlık Ekonomisine Etkisi” konulu çalıştay süresince Malnütrisyon konusunda toplumsal bilincin arttırılmasının yanı sıra malnütrisyona karşın daha net önlemler almanın toplum sağlığına ve devletin sağlık için harcadığı bütçeye ciddi katkılar sağlaması üzerine çözüm önerileri konuşuldu.

The first step of “Calorie for Life, Run for Health” project is the workshop held in Ankara and in this workshop, policy makers, health professionals, academicians, public officials and representatives of non-governmental organizations share their opinions to structure a national policy on malnutrition. The scope of workshop is “Effect of Malnutrition on Humanbeing and Health Economics for Risk Groups” and during this workshop along with raising social awareness, solution proposals on benefits of taking firm actions against mulnutrition, to contribute public health and government health spending, were discussed.

Çalıştaya evsahipliği yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, hangi yaş grubundan olursa olsun toplumun yaşam kalitesini arttırmak ve malnütrisyon konusuna çözüm üretmek amacı ile “Yaşam için Kalori Sağlık için Koşu”” projesinin başlatıldığını belirtti.

President of Social Security Institution Yadigar Gökalp Ilhan, who hosted workshop as well, stated that irrespective of different age groups to increase quality of life and to find a solution for malnutrition project; “Calorie for Life, Run for Health” was commenced.

İlhan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son dönemde gündeme gelen yetersiz beslenme sorunu konusunda toplumsal bilinç oluşturmak, ayrıca halkımızın kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için beslenme ve fiziksel hareketin önemi konusunda önemli bir çalışma başlatıyoruz.

Ilhan has kept her statement as follows: “Recently, malnutrition issue has come forward and to build a social awareness and as well, to enable our people live in quality and heath, we launch a work on the importance of nutrition and physical movement.

SGK, çalıştay sırasında KEPAN, Türk Pediatri Kurumu, Milli Pediyatri Derneği, Türk Pediyatri Onkoloji Grubu, Türkiye Pediyatrik Nöroloji Derneği, Türk Çocuk Gastroenteroloji,Hepatoloji ve Beslenme Derneği gibi bilimsel derneklerden destek aldı.

During the workshop SSI asked for support from scientific associations like KEPAN, Turkish Pediatric Association, National Pediatric Associaition, Turkish Pediatric Oncology Group, Turkish Pediatric Neurology Association and Turkish Pediatric Hepatology and Gastroenterology Association.

“Yaşam İçin Kalori, Sağlık için Koşu” projesinin ilk adımı olan çalıştaydaki çözüm önerileri derlenerek “SGK Bakış Açısıyla Malnütrisyon” isimli bir yayında toplanacaktır. Ayrıca projenin ikinci adımı olan koşu ve halk yürüyüşü ise Ekim- 2014 tarihinde Ankara’dan başlayacak; Gaziantep geçildikten sonra Şanlıurfa etabı ile son bulacaktır.

As this workshop is the first step of the project “Calorie for Life, Run for Health”, solution proposals will be compiled and published at publication called “Malnutrition by SGK View”. Besides, the second step of the project, run and walk will be started in October 2014 at Ankara, will pass from Gaziantep and will be completed by Sanliurfa leg.

 

Toplantı Fotoğrafları

Picture1

Picture4

Picture6