Yönetim Kurulu

member-image
Prof. Dr. Yaşar Doğan
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD -Elazığ

Başkan

[email protected]
member-image
Prof. Dr. Funda Çetin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD -İzmir

Başkan Yardımcısı

[email protected]
member-image
Prof. Dr. Ödül Eğritaş Gürkan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD -Ankara

Sekreter

[email protected]
member-image
Prof. Dr. Hacer Fulya Gülerman
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD -Kırıkkale

Veznedar

[email protected]
member-image
Prof. Dr. Günsel Kutluk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği -İstanbul

Muhasip

[email protected]