Biz Kimiz?

Derneğimizin konu ve amacı çocukluk çağı sindirim sistemi, karaciğer ve beslenme ile ilgili hastalıkları araştırmak, bu konularla ilgili bilimsel, teknik ve sosyal alanlardaki çalışmaları, yenilikleri ve yayınları izlemek, eğitim programları düzenlemek, geliştirmek ve bu bilgi ve becerileri konuyla ilgili hekim, diyetisyen, hemşire başta olmak üzere diğer ilgili kişilere öğretmek, gastrointestinal (sindirim sistemi) ve beslenme hastalıklarının oluşmasını önlemek ve hastalananların tedavisine yardımcı olmaktır.

Ana amaç insan sağlığına katkıda bulunmaktır.