TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU / 4-5 Mart 2017

 TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU

4-5 Mart 2017

Holiday Inn, Çukurambar, Ankara

Cumartesi
Saat Ders Konu 
13.00 Ders 1 Değişken Tipleri ve Tanımlayıcı Ölçütler
13.45 Uygulama 1 İstatistik Paket Programı ile Uygulama
14.30 Ara
14.50 Ders 2 Güven Aralıkları, Hipotez Testlerine Giriş,  Uygun Testin Seçimi
15.30 Ders 3 İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Mann-Whitney U Testi
16.00 Ara
16.20 Uygulama 2 İstatistik Paket Programı ile Uygulama
16.50 Ders 4 İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi
17.30 Uygulama 3 İstatistik Paket Programı ile Uygulama
18.30 Kapanış
Pazar
Saat Ders Konu 
9.00 Ders 5 Tek Yönlü Varyans Analizi ve Post Hoc testler
9.45 Uygulama 4 İstatistik Paket Programı ile Uygulama
10.30 Ara
10.50 Ders 6 Ki-Kare Testi
11.30 Uygulama 5 İstatistik Paket Programı ile Uygulama
12.00 Ara
12.45 Ders 7 Korelasyon Katsayıları
13.15 Uygulama 6 İstatistik Paket Programı ile Uygulama
13.45 Uygulama 7 Genel Uygulama
15.30 Kapanış

 

Dersler: Prof.Dr.Yasemin Yavuz  (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı) tarafından anlatılacaktır

 

Etkinliğin Amaç ve Hedefleri:

Temel Biyoistatistik Kursu sonunda kursiyerlerin;

 • Değişken tiplerini belirleyebilmeleri
 • Değişken tiplerine uygun tanımlayıcı istatistikleri seçebilmeleri
 • Tanımlayıcı istatistikleri paket program kullanarak elde edebilmeleri,
 • Oran ve ortalama için Güven Aralıklarını hesaplayabilmeleri,
 • Çalışmaların amacına uygun hipotez testini seçebilmeleri
 • İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testini paket program yoluyla yapabilmeleri,
 • Mann Whitney U Testini paket program yoluyla yapabilmeleri,
 • İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testini paket program yoluyla yapabilmeleri,
 • Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testini paket program yoluyla yapabilmeleri,
 • Ki-Kare testini paket program yoluyla yapabilmeleri,
 • Korelasyon Analizini paket program yoluyla yapabilmeleri hedeflenmektedir.